Ελλάδα

Κομισιόν: Διορία δύο εβδομάδων στην Ελλάδα για καλύτερη προστασία των συνόρων

Διορία δύο εβδομάδων έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για να βελτιώσει την προστασία των συνόρων της αλλιώς απειλείται η Ευρώπη με περαιτέρω εσωτερικούς ελέγχους ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Στην αξιολόγηση του σχεδίου δράσης που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στη διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων, η Επιτροπή τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις και στο ίδιο το σχέδιο αλλά και στην υλοποίηση του για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις.

Συγκεκριμένα, αφού δηλώνει ότι έχει "γίνει σημαντική πρόοδος" προειδοποιεί ότι σε μία σειρά από δράσεις η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει την υλοποίηση τους και δημιουργεί "ιδιαίτερη ανησυχία" η παράλειψη τους.

Η Ελλάδα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα κάνει τι, ποιες θα είναι οι αρμόδιες αρχές που θα αναλάβουν αυτές τις δράσεις και τρίτον να γίνει τροποποίηση της πρότασης ώστε να γίνει συνετή διαχείριση των χρημάτων.

Στα θετικά του σχεδίου δράσης που υπέβαλε η Ελλάδα περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο η χώρα θα αυξήσει το προσωπικό που απασχολείται στις διαδικασίες καταγραφής, πώς θα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις υποδοχής και πώς θα αναβαθμίσει τα συστήματα πληροφορικής και θα δημιουργήσει ένα σύστημα αποτελεσματικής επιτήρησης των ακτών.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχόλια