Ελλάδα

ΚΕΕΛΠΝΟ: Ποινικές διώξεις για απιστία κατά μελών της διοίκησης

Ποινικές διώξεις για απιστία σε βαθμό κακουργήματος με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου για τους καταχραστές του δημοσίου ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Διαφθοράς κατά των μελών της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη διετία 2011 -2013 για σειρά παράτυπων συμβάσεων για διαφημιστικά πακέτα προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για την πρόληψη ασθενειών όπως ο καρκίνος η γρίπη.

Όλες οι συμβάσεις που παρατίθενται αναλυτικά στο εισαγγελικό πόρισμα, ήταν παράτυπες και για τις οποίες ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημειώνεται και στο εισαγγελικό πόρισμα που υπήρξε το αποτέλεσμα των ερευνών που διατάχθηκαν με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Ράικου, το ΚΕΕΛΠΝΟ επιχορηγείται από το κράτος, υπουργείο Υγείας.

Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε μετά τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου που έχρηζε περαιτέρω ελέγχου.

Αναλυτικά τα ευρήματα για των εισαγγελικών ερευνών για τις παράτυπες συμβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ:

Α) Τον Ιανουάριο του 2011 το ΚΕΛΠΝΟ διενήργησε διαγωνισμό για το υποέργο «Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο», στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος μία ένωση εταιριών (AGENDA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ-MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ). Η δράση αυτή όμως, ήταν εκτός των σκοπών του ΚΕΛΠΝΟ, αφού αυτοί προβλέπουν την παρακολούθηση και τον συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων, στα οποία δεν συγκαταλέγεται ο καρκίνος. Εξ άλλου, σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου που αφορούν πρόληψη ασθενειών ή παθήσεων, τα οποία προέρχονται από φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υπέβαλε τέτοιο αίτημα. Επιπλέον, φαίνεται ότι παραβιάστηκε ένας ακόμη όρος, αφού ο νόμιμος εκπρόσωπος μίας εκ των τριών εταιριών είχε στο παρελθόν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που αποτελούσε λόγο αποκλεισμού της από τη συμμετοχή στη σύμβαση. Για τη συγκεκριμένη προβολή, το ΚΕΕΛΠΝΟ κατέβαλε ποσό άνω των 600.000 ευρώ.

Β) Στο μικροσκόπιο μπήκε άλλη μία σύμβαση, του Ιανουαρίου του 2012, ύψους 350.000 ευρώ με την εταιρία A&B ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ. Αντικείμενο της σύμβαςης ήταν η προβολή διαφήμιςτικών σποτ για την εποχική γρίπη, η οποία όμως αποτελεί περιοδικά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο και δεν έχει έκτακτο και απρόβλεπτο χαρακτήρα, για τον οποίο και μόνο επιτρέπεται η παράκαμψη της διαδικασίας δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, τα δε κριτήρια της σχετικής ανάθεσης στην εν λόγω εταιρία παρέμειναν αδιευκρίνιστα.

Γ) Τον Φεβρουάριο του 2012, το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε προγραμματική συμφωνία με τον ΕΟΦ, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης δράσεων σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα και τη φαρμακοεπαγρύπνηση, χωρίς όμως τούτο να προβλέπεται από το νόμο που διέπει τη λειτουργία του ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Σε εκτέλεση της σύμβασης, το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε σύμβαση ύψους της τάξης των 230.000 ευρώ με την ίδια εταιρία και πάλι χωρίς τη δημοσίευση σε δύο εφημερίδες και χωρίς να τεκμηριώνονται τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης εταιρίας.

Δ) Τον Δεκέμβριο 2013, το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε την υλοποίηση επτά δράσεων για τους ίδιους σκοπούς, συνάπτοντας συμβάσεις συνολικού ύψους της τάξης των 1.300.000 ευρώ, με αντικείμενο τη δημιουργία και προβολή από ραδιοφωνικούς / τηλεοπτικούς σταθμούς μηνυμάτων (σποτ), χωρίς τη δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο εφημερίδες και παρά το γεγονός ότι ήδη κατείχε αντίστοιχο σποτ, προερχόμενο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου (European Centre for Disease Prevention and Control: ECDC), για το οποίο είχε καταβάλει δαπάνη για την προσαρμογή του.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχόλια