Ελλάδα

Το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής ταξιδεύει… στην Πορτογαλία

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus, 21st Century Skills: Pathway for School Innovation, πραγματοποιήθηκε η πέμπτη μετακίνηση του προγράμματος στo Colegio Monte Flor, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας το χρονικό διάστημα από 05/03/2016 έως 13/03/2016.

Τα εταιρικά σχολεία που συμμετείχαν στην μετακίνηση αυτή ήταν, όπως και στις προηγούμενες, η Πολωνία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Η δική μας συμμετοχή αποτελούνταν από τρεις εκπαιδευτικούς, καθώς και από τρεις μαθητές του σχολείου μας που φοιτούν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη.

Πριν τη μετακίνηση προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από τους μαθητές των μεγάλων τάξεων, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, το τελικό προϊόν που αφορούσε το σχολείο μας και επρόκειτο για τη δημιουργία ενός animation με θέμα την αποδοχή, την δημιουργία θετικών συναισθημάτων και την αναστροφή προκαταλήψεων απέναντι στο  δράμα των προσφύγων.

Φτάνοντας στο  Colegio Monte Flor, οι διοργανωτές της συνάντησης είχαν προετοιμαστεί άρτια για να υποδεχτούν όλους εμάς τους εταίρους.

Η υποδοχή στο σχολείο έγινε με μια σύντομη γιορτή με τραγούδια, χορευτικά σχήματα και αναπαραστάσεις σχετικές με την κάθε χώρα του προγράμματος από τους μαθητές του σχολείου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το Colegio Monte Flor είναι ένα από τα πολλά ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν στην Πορτογαλία.

Με βάση το εκπαιδευτικό τους σύστημα το Κολέγιο εντάσσεται στην πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης με μαθητές ηλικιών από 1 έτους έως 9 ετών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαζί με τους μαθητές στο εκπαιδευτικό τμήμα της εταιρίας υπολογιστών Microsoft προκειμένου να ενημερωθούμε για τις εφαρμογές και τις νέες δυνατότητες χρήσης των υπολογιστών μέσα στη σχολική καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ακολούθησαν οι προκαθορισμένες συναντήσεις των εταίρων για την έκβαση και αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση των τελικών προϊόντων.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν να εργάζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές για την προετοιμασία των τελευταίων δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην τελευταία μετακίνηση του προγράμματος τον Ιούνιο στην Πολωνία.

Σχόλια