Ελλάδα

Στις 11 Μαΐου η λήξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Την Τετάρτη 11 Μαΐου του 2016, θα λήξουν τα μαθήματα  του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

 Αυτό προβλέπει έγγραφο που υπογράφει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 της υπ' αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2737 Β΄) με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016», όπως ισχύει, και την υπ' αριθμ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792 Β΄) με θέμα «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015-2016», σας ενημερώνουμε ότι
Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ορίζεται η 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Σχόλια