Ελλάδα

Ν. Μαριάς για την αποστολή δυνάμεων ιταλικής αστυνομίας στην Αλβανία

Γραπτή ερώτηση αναφορικά με την απόφαση της Αλβανίας να κλείσει τα σύνορα και να απαγορεύσει την διέλευση των προσφύγων και τη στάση της Ιταλίας στην ως άνω απόφαση κατέθεσε στις 29/3/2016 ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς.

Απευθυνόμενος στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι, επισημαίνει ότι τόσο η απόφαση της Αλβανίας να κλείσει τα σύνορα και να απαγορεύσει την διέλευση των προσφύγων, όσο και η στάση της Ιταλίας να στηρίξει έμπρακτα τις ενέργειες των αλβανικών αρχών, συνιστούν παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα, με αυτές τους τις ενέργειες, Αλβανία και Ιταλία παραβιάζουν τόσο τη Συμφωνία της 25ης Οκτωβρίου 2015 για τη Μεταναστευτική Διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια, όσο και τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων που ορίζει ρητά την υποχρέωση των κρατών να προσφέρουν προστασία στους πρόσφυγες.

Επιπροσθέτως, όπως τονίζεται στο κείμενο της Ερώτησης, η απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει αξιωματικούς της αστυνομίας για την φύλαξη των συνόρων της Αλβανίας στην μεθόριο με την Ελλάδα, συνιστά προσβολή της καλόπιστης συνεργασίας που οφείλει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβάλλεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε (ΣΛΕΕ).

Ο Νότης Μαριάς καλεί εν κατακλείδι την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής  Ασφάλειας να λάβει μέτρα ώστε η Αλβανία και η Ιταλία να σταματήσουν να παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Νότη Μαριά στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας:

«Η απόφαση της Αλβανίας να κλείσει τα σύνορά της με την Ελλάδα και να απαγορεύσει την είσοδο προσφύγων στο έδαφός της αποτελεί παραβίαση τόσο της συμφωνίας της 25ης Οκτωβρίου 2015 για τη Μεταναστευτική Διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων.

Η απόφαση των ιταλικών αρχών να στηρίξουν την παραπάνω παράνομη απόφαση της Αλβανίας και να συνεργαστούν με τις αλβανικές αρχές όπως προέκυψε από τη συνάντηση που είχαν στις 4 Μαρτίου 2016 οι Υπουργοί Εσωτερικών των δύο χωρών, καθώς επίσης και η αποστολή δυνάμεων της ιταλικής αστυνομίας στην Αλβανία με στόχο τη φύλαξη των συνόρων της Αλβανίας στη μεθόριο με την Ελλάδα, αποτελούν στήριξη των παραπάνω παρανόμων ενεργειών της Αλβανίας και προσβάλλουν την καλόπιστη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε, όπως άλλωστε επιβάλλεται από τη ΣΕΕ & ΣΛΕΕ.

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί:

1. Προκειμένου η Αλβανία να αναγκαστεί να συμμορφωθεί με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων.

2. Προκειμένου η Ιταλία να συμμορφωθεί προς την ΣΕΕ & ΣΛΕΕ και να πάψει να στηρίζει τις ως άνω αλβανικές παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου».

Σχόλια