Ελλάδα

Θέμα χρόνου η οριστική αρπαγή του ENISA;

Με την ομόφωνη απόφαση στις 16 Μαρτίου της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φαίνεται πως ολοκληρώνεται η από χρόνια μεθοδικά οργανωμένη αποχώρηση του ENISA από το Ηράκλειο αρχικά και στη συνέχεια από την Ελλάδα.

Η αρπαγή του ENISA δεν θα υλοποιούνταν αν τοπικές αρχές, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τα υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και νυν Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είχαν δουλέψει με πρόγραμμα και συνέπεια ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ερώτηση του ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης σχετικά με τη μεταφορά και του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) από το Ηράκλειο στην Αθήνα ,με αποδέκτη  τον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Η ανεπάρκεια, η αδιαφορία και η άρνηση των κρατικών υπηρεσιών και των τοπικών αρχών να υλοποιήσουν τις τρεις συμβατικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως διαφαίνεται οδηγούν στην οριστική απομάκρυνση του ιδρύματος από τη χώρα.

Πρόσχημα και μοχλός της απομάκρυνσης του ΕΝΙΣΑ υπήρξε η ανεπάρκεια, αδιαφορία και άρνηση των κρατικών υπηρεσιών και των τοπικών αρχών να υλοποιήσουν τις τρεις συμβατικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση: 1. Κατασκευή εγκαταστάσεων φιλοξενίας του ΕΝΙΣΑ 2. Δημιουργία σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και 3. Απευθείας αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου με Βρυξέλλες.

Δεδομένου ότι στην κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 16/3/2016 δεν παρέστη εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο δε εκπρόσωπος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας δεν τοποθετήθηκε, ενώ το μέλος της επιτροπής κ. Γ. Κύρτσος προεξόφλησε ότι «η κυβέρνηση θα συνεργαστεί».

Δεδομένου ότι στην παραπάνω συνεδρίαση έγινε διπλή προσβλητική για την Ελλάδα παρατήρηση, από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ασυνέπεια της κυβέρνησης στην καταβολή του μισθίου των γραφείων της Αθήνας.

Δεδομένου ότι η τελική απόφαση για μεταφορά της έδρας στην Αθήνα εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση.

Σχόλια