Ελλάδα

Προσπάθεια απαξίωσης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

Στην προσπάθεια απαξίωσης του ΕΣΕΤ και τις αρνητικές επιπτώσεις για την έρευνα και την καινοτομία, αναφέρεται ο αν. Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι «Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) συστάθηκε τον Μάιο του 2010 και είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας αρμόδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας… Δυστυχώς, ο ρόλος του, ως συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, έχει ατονήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Η προσπάθεια απαξίωσής του από την κυβέρνηση αποτυπώνεται τόσο στην καθυστέρηση ορισμού νέων, ή ανανέωσης της θητείας, Προέδρων και Διευθυντών (των οποίων η θητεία έληξε στις 10-01-2016) των Ερευνητικών Κέντρων (Δημόκριτος, Αστεροσκοπείο Αθηνών, κλπ), όσο και στην προετοιμασία του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στο νόμο 4310/2014 χωρίς να ζητηθούν οι απόψεις του ή να γίνει διαβούλευση με το ΕΣΕΤ. Μάλιστα, με το άρθρο 26 του επερχόμενου νομοσχεδίου επιχειρείται η θεσμική υποβάθμιση του ρόλου του ΕΣΕΤ, καθώς και η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των μελών, προκειμένου η κυβέρνηση να τοποθετήσει απευθείας προσωρινό Συμβούλιο με μόνο κριτήριο την επιλογή του Υπουργού».

Επίσης, τονίζεται ότι «Η Κυβέρνηση οφείλει να αποσαφηνίσει ποιός θεωρεί ότι είναι ο ρόλος του ΕΣΕΤ και τι αναμένει στο άμεσο μέλλον από το Συμβούλιο σε σχέση με το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), την αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στις προκηρύξεις ερευνητικών έργων και τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου έρευνας. Μέχρι στιγμής, η Κυβέρνηση με τις ενέργειες της οδηγεί το ΕΣΕΤ στην απραξία.

Η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας έχει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της προόδου, της παιδείας και της ερευνητικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα εξής ερωτήματα: «1. Για ποιο λόγο καθυστερεί ο ορισμός νέων μελών του ΕΣΕΤ και, κατά συνέπεια, οδηγείται σε απαξίωση το Συμβούλιο; 2. Με ποια κριτήρια σχεδιάζεται στο επερχόμενο νομοσχέδιο ο ορισμός των μελών του ΕΣΕΤ να γίνεται με μόνο κριτήριο την επιλογή του Υπουργού; 3. Ποιος ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου σας για την ουσιαστική στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και του ΕΣΕΤ, ώστε να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα παιδείας, προόδου και ανάπτυξης;».    

Σχόλια