Ελλάδα

Αύξηση των θέσεων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 2,42%

Κατά 1655 αυξάνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι θέσεις στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι/ες, δηλαδή καταγράφεται συνολικά μια αύξηση των θέσεων κατά  2,42% σε σχέση με πέρσι.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέληξε σε  κατανομή των εισακτέων ανά ίδρυμα και τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού έλαβε υπόψη του:

α) τον αριθμό των εισακτέων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

β) τα αιτήματα των Τμημάτων κάθε ιδρύματος για τον βέλτιστο αριθμό θέσεων ανά Τμήμα

γ) τα καταγεγραμμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προβλήματα ανά Τμήμα και

δ) στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των ιδρυμάτων.

Αριθμός ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Κατηγορία Ιδρύματος

2015

2016

Μεταβολή

Εισακτέοι ΑΕΙ

44.200

43.855

   -   345

Εισακτέοι ΤΕΙ

24.130

26.130

  +  2.000

Σύνολο

68.330

69.985

  +  1.655

Διαβάστε αναλυτικά τον αριθμό των εισακτέων ανά ίδρυμα και τμήμα πατώντας πάνω στον σύνδεσμο.

Σχόλια