Ελλάδα

Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στόχος εκδήλωσης

«Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες - λαϊκή πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο» είναι το θέμα της εκδήλωσης που οργανώνει η Λαϊκή Αντίσταση - Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Κ.Η.).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση λένε :

  • ΌΧΙ στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών
  •  Έξω ΕΕ-ΝΑΤΌ-ΒΑΣΕΙΣ
  •  Αλληλεγγύη σε πρόσφυ- γες και μετανάστες Σας καλούμε στην εκδήλω- ση της Λαϊκής Αντίστασης - Αριστερής Αντιιμπεριαλιστι- κής Συνεργαίας που θα πραγ- ματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 19:00 στο Ερ- γατικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Κ.Η.)
  •  ΌΧΙ στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών
  •  Έξω ΕΕ-ΝΑΤΌ-ΒΑΣΕΙΣ

Σχόλια