Ελλάδα

Εκδήλωση για 3D printing σε ΕΠΑΛ στα Χανιά

Εκδήλωση διοργανώνει το 1ο ΕΠΑΛ Χανίων στο χώρο του σχολείου, την Πέμπτη 17 Μαρτίου στις 12.30μμ, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο PRINT STEM PROJECT, στο οποίο μετέχει.

Ο πλήρης τίτλος του προγράμματος είναι:

Pedagogical Resources IN Teaching Science, Technology, Engineering, Mathematics Project No. 2014-1-IT02-KA201-004204 και αφορά την εισαγωγή της τεχνολογίας του τρισδιάστατου (3D) εκτυπωτή για την υποστήριξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Φυσικών επιστημών (STEM).

Το project που θα παρουσιαστεί είναι η πρώτη οργανωμένη πειραματική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, εισαγωγής της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στη διδασκαλία των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αυτό το εύρος και μέγεθος.

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του πειράματος αυτού και δια μέσου των ΜΜΕ(έντυπων και ηλεκτρονικών), ώστε να λάβουν γνώση όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.Για αυτό το λόγο θεωρούμε την παρουσία σας στην εκδήλωση σημαντική και θα είναι τιμή μας η αποδοχή της πρόσκλησής μας.

Σχόλια