Ελλάδα

Ο Ν. Μαριάς για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Στο ρόλο της OLAF δηλαδή της ειδικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης αναφέρθηκε μιλώντας στις 7/3/2016 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς.

Ο Έλληνας ανεξάρτητος ευρωβουλευτής επισήμανε ότι «σύμφωνα με την έκθεση, o προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της OLAF, η οποία έχει σαν ρόλο να εντοπίζει και να διερευνά περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς καθώς και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο το σύνολο των παρατυπιών που αναφέρθηκαν για το 2014 ανέρχεται περίπου σε 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ o δημοσιονομικός αντίκτυπος των παρατυπιών που δηλώθηκαν είναι κατά 36% μεγαλύτερος σε σχέση με το 2013».

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Επιπλέον, η OLAF, ενώ έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πατάξει τη διαφθορά και την απάτη εντός των κρατών μελών της, δεν κάνει τίποτε για να συμβάλει επιβοηθητικά στην πάταξη της φορολογικής απάτης που λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους και τη μεταφορά κερδών τους σε αυτές».

Καταλήγοντας ο Νότης Μαριάς τόνισε: «Είναι επομένως αναγκαίο η OLAF να συμβάλει πιο ενεργά κατά της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών και να συμβάλει έμπρακτα στην καταπολέμηση κάθε παράνομης δραστηριότητας που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σχόλια