Ελλάδα

Πιστώνονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Πιστώνονται σήμερα τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ σε 36.491 δικαιούχους. Πρόκειται για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις A21 του 2015.

Το συνολικό ποσό που θα δοθεί ανέρχεται σε 24.007.554 ευρώ.

Σχόλια