Ελλάδα

35 χρόνια Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τριανταπέντε χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Από 1980 μέχρι και σήμερα χιλιάδες μαθητές του Ηρακλείου πέρασαν και αποφοίτησαν από τις τάξεις του.

Η διδασκαλική και μαθητική κοινότητα του Πειραματικού Γυμνασίου γιορτάζουν τα 35 χρόνια με μια σειρά εκδηλώσεων ανοιχτές στο κοινό.

"Το σχολείο ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Γ/4761/30-8-1980 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/6-9-1980, και λειτούργησε από την 1/9/1980 με την ονομασία «Πρότυπο Μεικτό Γυμνάσιο Ηρακλείου».

Το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει πολλές δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχοντας και οργανώνοντας σειρά Προγραμμάτων και Δράσεων. Επιπρόσθετα, μία από τις βασικές προτεραιότητες του σχολείου αποτέλεσε η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης, μέσω της συστηματικής συμμετοχής του, κατά τη διάρκεια πολλών σχολικών ετών, σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή Προγράμματα και Δράσεις.

Επιπλέον, συνεργάζεται συστηματικά με πολλά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Π.Ε.Κ. (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κρήτης) και τους Σχολικούς Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων για την επιμόρφωση φοιτητών και  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Επίσης, διδάσκοντες και διδάσκουσες του Π.Γ.Η. έχουν συμμετάσχει ως επιμορφωτές στην εισαγωγική επιμόρφωση του Π.Ε.Κ. καθώς και στην υλοποίηση διάφορων καινοτομικών δράσεων όπως:

?      επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών)

?      επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των νέων ΑΠΣ (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών)

?      επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των νέων σχολικών βιβλίων για το Γυμνάσιο (από τον Ιούνιο του 2006)

?      εφαρμογή νέων πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών (2011-2015).

Κατά το σχολικό έτος 2011- 2012 το σχολείο συμμετείχε στην αξιολόγηση των Πειραματικών Γυμνασίων όλης της χώρας, αξιολογήθηκε θετικά με πολύ υψηλή βαθμολογία και εντάχθηκε στο δίκτυο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (με βάση την Υπουργική Απόφαση 122084/Δ4/25-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ).

Ακολούθησε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Από τον Μάιο του 2015 το σχολείο μας έχει ενταχθεί στα Πειραματικά Σχολεία (ΦΕΚ Α 50/2015).

Όσον αφορά στη διδακτική πρακτική χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές σε συνδυασμό με τα σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα - μαθήματα. Μάλιστα, από το 2007 εισήχθη στην καθημερινή διδακτική πρακτική ορισμένων μαθημάτων φορητός Η/Υ και βιντεοπροβολέας, ενώ τα επόμενα διδακτικά έτη διευρύνθηκε η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στα διδακτικά αντικείμενα, με την απόκτηση και καθημερινή αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις αίθουσες του σχολείου μας.  

      Οι παραπάνω άξονες δράσης απηχούν τη διαχρονική φιλοσοφία του σχολείου, η οποία συνδυάζει την έμφαση στις ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες με την αγάπη για καινοτομίες σε θέματα γνωστικά και παιδαγωγικά, με γνώμονα την ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών και μαθητριών, και την πρόοδό τους στη μετέπειτα ζωή τους.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων από την ίδρυση του σχολείου διοργανώνονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

α) Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016.

Εσπερίδα με θέμα «Έφηβοι και οικογένεια» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη), 17.30 -  20.30.

β) Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης στο κέντρο του Ηρακλείου με δρώμενα από τους μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου.

γ) Δευτέρα 4 Απριλίου 2016.

Εσπερίδα με θέμα «Άγχος εξετάσεων και σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη), 18.00 -  20.30."

Σχόλια