Ελλάδα

Καθιερώνεται και το θηλυκό γένος στα δημόσια έγγραφα

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ένα ιδιαίτερα καινοτόμο έργο, τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή στη χώρα μας, απευθύνεται σε όλο το εύρος των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και αποσκοπεί στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, όπως αυτά απαντώνται στα δημόσια έγγραφα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων«Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στη γλώσσα των διοικητικών εγγράφων», επισφραγίστηκε  με την έκδοση της επισυναπτόμενης εγκύκλιου, η οποία συμπεριλαμβάνει τη διάσταση του φύλου σε όλο το εύρος των διοικητικών εγγράφων, παύοντας την αναπαραγωγή των αναχρονιστικών στερεοτύπων, που παραγνωρίζουν τις ισότιμες αναφορές στο θηλυκό γένος.

Ευρήματα της καινοτόμου και εκτενούς έρευνας που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της, έδειξαν ότι η χρήση της σεξιστικής γλώσσας κατά τη σύνταξη διοικητικών εγγράφων, ενδεχομένως και ακούσια, αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σχεδόν κατά αποκλειστικότητα χρήση του αρσενικού γένους, παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα αφορούν το δημόσιο βίο και απευθύνονται ισότιμα και στα δύο φύλα είτε, κατά περιπτώσεις, αποκλειστικά σε γυναίκες.

Συγκεκριμένα, η εκπόνηση του Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφααπό την ΓΓΙΦ, (http://www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Odhgos%20Xrisis%20Mi%20Seksistikis%20Glossas.pdf), αποτελεί μια έμπρακτη προσπάθεια υπέρβασης των φαινομένων του γλωσσικού σεξισμού, θέτοντας την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο της εκφοράς του γραπτού λόγου.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης υπέρβασης των φαινομένων γλωσσικού σεξισμού σε επίσημα έγγραφα, τονίζει ότι: «ρίχνουμε τίτλους τέλους στη σεξιστική γλώσσα των δημοσίων εγγράφων, ενώ με την παρούσα εγκύκλιο δικαιώνεται το έργο της ΓΓΙΦ, επαναφέροντας τη γυναικεία φωνή στο σύνολο των διοικητικών εγγράφων».

Σχόλια