Ελλάδα

Η υγεία είναι ο μεγάλος ασθενής του ελληνικού δημοσίου

Να περιέλθει στην αρμοδιότητα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, (ΚΗΜΔΗΣ) ζήτησε ο πρόεδρος της Αρχής κ. Δημήτριος Ράικος, στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τα πεπραγμένα της Αρχής τα έτη 2013 και 2014.

Ο κ. Ράικος υποστήριξε, ότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί ο έλεγχος της Αρχής στο σύνολο των δημοσίων δαπανών, από το «πρώτο ευρώ», όπως χαρακτηριστικά είπε. Συνεχίζοντας, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι πολλές από τις δημόσιες συμβάσεις δεν περνούν από τον προληπτικό έλεγχο της Αρχής και τόνισε ότι η αποσπασματικότητα και η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας δεν βοηθούν τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Αναφερόμενος στο έργο της αρχής, είπε ότι το 2013 και το 2014, πραγματοποιήθηκαν προληπτικοί έλεγχοι στους τομείς του αθλητισμού της ενέργειας και της υγείας. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως συμβάσεις απευθείας αναθέσεων όπου, ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, διαπιστώθηκαν πολλά προβλήματα νομιμότητας, είτε, όπως είπε, αυτά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, είτε σε πρόθεση, και πολλές γνωμοδοτήσεις ήταν αρνητικές.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης όσων ασχολούνται με την κατάρτιση συμβάσεων του Δημοσίου, και ζήτησε την ενίσχυση του προσωπικού του φορέα, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν κατά 50% ελλείψεις στο διοικητικό προσωπικό και αρκετά κενά στο επιστημονικό προσωπικό».

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου ο κ. Ράικος, υποστήριξε ότι ο έλεγχος της Αρχής πρέπει να σταματάει στη φάση της ανάθεσης και να μην υπεισέρχεται στο έργο άλλων οργάνων όπως είναι το ελεγκτικό συνέδριο, ενώ τάχθηκε κατά της δημιουργίας ενός φορέα για την προδικαστική επίλυση των προβλημάτων, εκφράζοντας φόβους ότι θα είναι δυσκίνητος δαπανηρός και αναποτελεσματικός.

Απαντώντας, τέλος, σε σχετική ερώτηση της προεδρεύουσας κ. Τασίας Χριστοδουλοπούλου, τάχθηκε υπέρ του προληπτικού ελέγχου από την ανεξάρτητη αρχή των προμηθειών που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα, πρόσθεσε όμως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν αρχές με τέτοιο εύρος αρμοδιοτήτων, και ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από επιτροπές των αρμοδίων υπουργείων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια