Ελλάδα

ΕΕΔΕ: Diploma in Management & Leadership, τώρα και στην Κρήτη

Αρχίζει στις 6 Μαίου 2016, στο Τμήμα Κρήτης της ΕΕΔΕ, η 1η Σειρά Κρήτης του Diploma in Management & Leadership (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ηγεσία και το Μάνατζμεντ) που αποτελεί καρπό συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με το Chartered Management Institute  (CMI).

Το Chartered Management Institute (http://www.managers.org.uk)   ιδρύθηκε το 1950, αριθμεί 90.000 φυσικά και νομικά μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο  και είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας που στοχεύει στην εξέλιξη και βελτιστοποίηση του χώρου του Management. Το CMI πιστοποιεί τη γνώση και τις δεξιότητες του σύγχρονου Manager μέσω της πολυεπίπεδης επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει και προσφέρει τον τίτλο του Chartered Manager σε όσους πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αυτού του τίτλου.

Το Diploma in Management & Leadership παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, σχετικά με το μάνατζμεντ και την ηγεσία. Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και της ηγεσίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Ενώ παράλληλα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών μάνατζμεντ και ηγεσίας.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση πόρων, κ.ά.

Το Diploma in Management & Leadership μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή συνέντευξης στην ελληνική γλώσσα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες (150 διδακτικές ώρες), και οι προθεσμία για αιτήσεις είναι έως την Παρασκευή 29/04/2016.

Οι εταιρίες μπορουν να χρηματοδοτηθούν για το κόστος συμμετοχής μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΕΔΕ Τμήμα Κρήτης στον  κ. Γ. Σαρρή  Τηλ: 2810 258869 FAX:2810 258413, creta@eede.gr Web Site: www.eede.gr

Με την παράκληση να δημοσιευθεί, Σαρρής Γεώργιος - Διευθυντής ΕΕΔΕ Τμήμα Κρήτης

Σχόλια