Ελλάδα

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο ΚΕΚ του Επιμελητηρίου

Προπαρασκευαστικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έχοντας ολοκληρώσει ήδη με μεγάλη επιτυχία έξι τμήματα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή καθώς και την ειδικευμένη εκπαίδευση τους σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ.

Ενότητες σεμιναρίου

(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

?      Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου

?      Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

?       Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή

?      Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

?      Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης

?      Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

?      Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας  

?      Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)

?      Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

?      Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

?      Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

?      Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους - Σχολιασμός- Υποστήριξη

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 110 διδακτικές ώρες εκ των οποίων οι 50 εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, ενώ το κόστος του είναι340 ευρώανά συμμετοχή.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 3 σαββατοκύριακα.

 20-21 Φεβρουαρίου 2016, 27-28 Φεβρουαρίου 2016 και 05 Μαρτίου 2016 και 06 Μαρτίου 2016 με ώρες διεξαγωγής 09.00-17.00.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/263-ekpaideusi-ekpaideytwn-enilikwn-2015-3

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, από τις 8.30 π.μ.  έως 3:00μ.μ. Τηλ.κέντρο:2810302730, 2810302735

e-mail: info@katartisi.gr  

fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes

web: www.katartisi.gr  

Σχόλια