Ελλάδα

Πρόστιμο στις τράπεζες που "στήνουν" δανειολήπτες

Πρόστιμα ύψους 238 χιλιάδων ευρώ έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, για την καθυστέρηση που επιδεικνύουν στην έκδοση των αιτούμενων βεβαιώσεων οφειλών, είτε για υπαγωγή των δανειοληπτών στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για ρύθμιση των οφειλών τους, είτε για επικαιροποίηση αιτήσεων που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από καταγγελίες πολιτών που κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η οποία ενημερώνει ότι:

"Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες μας 333 καταγγελίες για ενδεχόμενη παράβαση των προθεσμιών που τίθενται από το νόμο. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ευαίσθητου αυτού κοινωνικού ζητήματος, οι εν λόγω καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα και προωθούνται άμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα για υποβολή απαντητικού υπομνήματος με ρητή αναφορά στις διατάξεις του νόμου για υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν ατελώς και εντός 10 εργασίμων ημερών τις βεβαιώσεις οφειλών.

Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει αποστείλει δύο επιστολές στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με την οποία καλεί τις τράπεζες να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στο νόμο και να εκδίδουν αμελλητί τις βεβαιώσεις. Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο έχει αποσταλεί και σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την οποία εφιστάται η προσοχή στις διατάξεις του νόμου.

Για όσες από τις καταγγελίες στοιχειοθετείται παράβαση των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου κάθε μιας περίπτωσης προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. Από τη μέχρι σήμερα διερεύνηση των καταγγελιών,  έχουν προκύψει 37 πρόστιμα συνολικού ύψους 238.000 ευρώ".

Σχόλια