Ελλάδα

Νέα προγράμματα κατάρτισης από το ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δ. Γιαννιά) ανακοινώνει για την τρέχουσα περίοδο την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

1. Μάνατζμεντ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων διοίκησης.

2. Στρατηγική αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.

3. Διοίκηση ολικής ποιότητας.

4. Μάρκετινγκ: Βασικές έννοιες και μέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας δέκα εβδομάδων. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα παραπάνω προγράμματα που θα υλοποιηθούν το τρέχον εξάμηνο.

Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται α) σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και β) σε απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία. Στο πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένοι φοιτητές σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού  Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail). Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι διαρκής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη λήξη του κάθε προγράμματος και για την αξιολόγησή τους, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε τεστ αξιολόγησης και υποβάλλουν γραπτή εργασία, την οποία υλοποιούν με βάση οδηγίες που έχουν λάβει στο πλαίσιο του προγράμματος.Η δομή των προγραμμάτων κατάρτισης της τρέχουσας περιόδου είναι ευέλικτη και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλέξουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματός τους (από 24 Απριλίου 2016 έως 8 Μαΐου 2016).Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισής οι συμμετέχοντες έχουν διαρκή υποστήριξη από μέλος ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου με πολυετή εμπειρία σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Το μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ δρα ως σύμβουλος - καθηγητής του συμμετέχοντα στη διαδικασία κατάρτισης.

Το κόστος συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα είναι 160 ευρώ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΑΠ μέσω των εξής τρόπων:

1) Στέλνοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο dgiannias@gmail.com, για να σας σταλεί στη συνέχεια ηλεκτρονικά το πλήρες ενημερωτικό έντυπο, αιτήσεις, οδηγίες υποβολής αιτήσεων κλπ.

2) Τηλεφωνώντας στο 2610367457 ή στο 6945401441 καθημερινά 9:00-10:00 πμ ή 3:00 - 5:00 μμ.

3) Με επίσκεψή σας ύστερα από συνεννόηση στα γραφεία του προγράμματος (3ος όροφος, αίθουσα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Συγγρού 23. Θα κλείσετε ραντεβού με μέλος ΔΕΠ σύμβουλο που συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης για να συζητήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με το πρόγραμμα.

Σχόλια