Ελλάδα

Πανελλήνιο συνέδριο για το σχολείο και την κοινωνία στην Κρήτη

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση" διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο Χερσονήσου, έχοντας παράλληλα την υποστήριξη συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης.

Οι εργασίες του συνεδρίου, που θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Χερσονήσου, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή σχέση σχολείου-κοινωνίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Τέλος, σημειώνεται πως το συνέδριο απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, μαθητές, γονείς και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, και θα συμπεριλάβει κεντρικές ομιλίες, παράλληλες θεματικές συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και εργαστήρια.

Σχόλια