Ελλάδα

ΕΕ: Οικονομική στήριξη για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων μεταναστών

Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 1,36 εκατομμυρίων ευρώ, παρέχει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ενημέρωσε σήμερα, για την απόκτηση 90 συσκευών λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων  

Τα μηχανήματα των οποίων, η αγορά θα χρηματοδοτηθεί  στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η ορθή αναγνώριση και καταγραφή των μεταναστών στα σημεία διέλευσης των ελληνικών συνόρων. Η Ελλάδα θα πρέπει, πλέον, να κινήσει αμέσως τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια των εν λόγω μηχανημάτων· τα χρήματα είναι διαθέσιμα προς εκταμίευση.

Η επιχορήγηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Τα 90 μηχανήματα λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι σταθμοί εργασίας θα συνδέονται με το κεντρικό σύστημα EURODAC για να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, και θα τοποθετηθούν στα σημεία διέλευσης των συνόρων σε ολόκληρη τη χώρα, όπως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό θα διευκολύνει την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων υποδοχής που έχουν δημιουργηθεί στη Λέσβο, στη Χίο, στη Λέρο, στην Κω και στη Σάμο.

Η εν λόγω έκτακτη οικονομική βοήθεια αποτελεί μέρος των συνολικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη συγκεκριμένων και αποτελεσματικών δράσεων στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις. Για το 2016, η Επιτροπή έχει προβλέψει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 55,9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα του ΤΕΑ και ποσό ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Σχόλια