Ελλάδα

Κενή θέση μαθητή στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Μία κενή θέση έχει δημιουργηθεί στη Β' τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου, την οποία το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου έχει σκοπό να καλύψει διενεργώντας γραπτή δοκιμασία που περιλαμβάνει την εξέταση των βασικών μαθημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου «προτίθεται να καλύψει την κενή θέση μαθητή που έχει προκύψει στη Β' τάξη του σχολείου μας. Η θέση θα καλυφθεί μετά από γραπτή δοκιμασία στα Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά (Φυσική-Βιολογία-Γεωγραφία) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21-1-2016 και ώρα 12 μ. στο χώρο του σχολείου. Η δοκιμασία θα είναι δίωρης διάρκειας, στην οποία θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 15 έως 19 Ιανουαρίου 2016, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8 π.μ.-12 μ. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

* αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

* ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

* βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτηση του σε αυτό.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας θα καταρτιστεί από το ΕΠ.Ε.Σ. πίνακας αξιολόγησης».

Σχόλια