Ελλάδα

Ξεκινούν νέα τμήματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Ηρακλείου, η αντιδημαρχία Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Καινοτομίας και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Άμεσα θα ξεκινήσουν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Αγγλικά στο χώρος εργασίας 25 ώρες

2. Αγγλικά για τον τουρισμό 25 ώρες

3. Γαλλικά για τον τουρισμό 25 ώρες

4. Γερμανικά για τον τουρισμό 25 ώρες

5. Ιταλικά για τον τουρισμό 25 ώρες

6. Ισπανικά για τον τουρισμό 25 ώρες

7. Τουρκικά για τον τουρισμό 25 ώρες

8. Ρώσικα για τον τουρισμό 25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Κατά προτεραιότητα θα ενταχθούν σε τμήμα όσοι είχαν ήδη καταθέσει αιτήσεις το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος.Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για την παραλαβή νέων αιτήσεων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Ηρακλείου.                                                                                                       

Τηλέφωνο: 2813 409153 Παπαδάκη Μαρία, Υπεύθυνη εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ.

Τηλέφωνο: 2813 409197 Βραχνάκη Χαρά, Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ  

Σχόλια