Ελλάδα

Ημερίδα με θέμα "Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου πραγματοποιούν Επιστημονική Ημερίδα  με θέμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Από τη Θεωρία στην Πράξη με τη διάχυση καλών επιμορφωτικών πρακτικών των Σχολικών Συμβούλων Κρήτης».

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:

8:00-8:30 Προσέλευση

8:30-9:00 Χαιρετισμοί

9:00-10:30 Κεντρική εισήγηση

Προεδρείο: Σημανδηράκης Παναγιώτης, Κριτσωτάκης

Εμμανουήλ, Περικλειδάκης Γιώργος

Καλογρίδη Σοφία

(Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Καθηγήτρια -

Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μια

αναγκαία συνάντηση

Συζήτηση

10:30-10:40 Διάλειμμα

1η Συνεδρία

Προεδρείο: Κανδεράκη Μαρία, Κουτσουράκη Στέλα, Στριλιγκάς

Γιώργος

10:40-10:55 Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη Πόπη

(Σχ. Συμβ. Προσχ. Αγ. 50ης Περιφ. Ν. Χανίων)

Διδακτική μεθοδολογία στην πράξη: Η οργάνωση του

ημερήσιου προγράμματος του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο

μιας Κοινότητας Επαγγελματικής Μάθησης

10:55-11:10 Πανσεληνάς Γιώργος

(Σχ. Συμβ. Πληροφορικής)

Μεθοδολογία διερεύνησης συνειδητών και λανθανουσών

επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών

11:10-11:25 Κολιοραδάκης Μιχάλης

(Σχ. Συμβ. Δημ. Εκπ. 1ης Περιφ. Ν. Ρεθύμνου)

Διευθύνω, Καινοτομώ, Βελτιώνω: Ένα βιωματικό -

επιμορφωτικό εργαστήριο για Διευθυντές Σχολικών

Μονάδων

11:25-11:40 Αγγελιδάκη-Πετσαγγουράκη Δέσποινα, Πουλλά Ελένη

(Σχ. Συμβ. Αγγλικής Γλώσσας)

Τα Φεστιβάλ Αγγλικής γλώσσας ως χωροχρόνοι

Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 8:00 - 15:30 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου - Αίθουσα "Καστελλάκη".

Σχόλια