Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με Έλληνες πολίτες στο Παρίσι

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Παρίσι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στέλνουν μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdk@mfa.gr και να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 210 - 368 1730 /1350 /1259.

Σχόλια