Ελλάδα

To πρόγραμμα εξετάσεων για το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου ανακοινώθηκαν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στη διενέργεια των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αυτό το σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα η ΔΔΕ Ν. Ηρακλείου ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, την κατανομή των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν στο νομό Ηρακλείου καθώς και την κατανομή των υποψηφίων που εξετάζονται σε αυτά.

Πρόγραμμα εξετάσεων

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

8:00-9:25       Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9:40-11:05      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

11:30-12:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       12:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

8:00-9:25        Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9:40-11:05      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12:30-13:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       13:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

8:00-9:25        Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9:40-11:05      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12:00-12:30      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       12:30      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

8:00-9:25      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9:40-11:05      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13:00-13:30      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       13:30      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

8:00-9:25       Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9:40-11:05      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13:30-14:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       14.00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       10:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

Γραπτές εξετάσεις

14:20-15:45       Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

16:30-17:00       Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

17:10-18:35      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

08:00-10:00      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10:15-12:15       Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12:30-13:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       13:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

08:00-10:00      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10:15-12:15      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13:30-14:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       14:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

08:00-10:00      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10:15-12:15      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13:00-13:30      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       13:30      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

08:00-10:00      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10:15-12:15      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

14:00-14:30      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       14:30      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

Γραπτές εξετάσεις: Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7:30 το πρωί.

08:00-10:00      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10:15-12:15      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

14:30-15:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:       15:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10:00      Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

Γραπτές εξετάσεις

13:10-14:40      Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

15:00-16:20      Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16:30-17:00      Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

2. ΚατανομΗ Των ΥποψηφΙων Με ΕιδιΚΕς ΕκπαιδευτικΕς Αναγκεσ

Η κατανομή των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται ως ακολούθως:

α) 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών, Αχιλλέως 37-41 και Μυλλέρου (για άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, η είσοδος γίνεται από τον πεζόδρομο Γιατράκου), Μεταξουργείο, τηλ. 210-52.21.158, 210-52.03.905, 210-52.25.189 (μετρό Μεταξουργείου).

Σε αυτό το εξεταστικό κέντρο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα.

β) Ενιαίο Μουσικό Σχολείο Θεσ/νίκης, προέκταση Εγνατίας, 55535 Πυλαία, Τηλ: 2310 300828.

Σε αυτό το εξεταστικό κέντρο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη.

3. ΕξεταστικΟ ΚΕντρΟ Ν. ΗρακλεΙου

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Γερμανικά

Β

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, ΤΚ 71306

2810282911

Γ

Γαλλικά

Β

Γ

Ιταλικά

Β

Γ

Αγγλικά

Β

Γ

Ισπανικά

Β

Σχόλια