Ελλάδα

"Όχι" δικαστών στην κατάργηση προληπτικού ελέγχου δημοσίων δαπανών

Την έντονη αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, κ.λπ., από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εξέφρασαν την Πέμπτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον υπουργό και αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Νικόλαο Παρασκευόπουλο και Δημήτριο Παπαγγελόπουλο αντίστοιχα, με αφορμή την αναμενόμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επισκέφθηκαν τον υπουργό και τον αναπληρωτή Δικαιοσύνης επισήμαναν πως το μέτρο αυτό θέτει «σε διακινδύνευση το στόχο της πάταξης της διαφθοράς και αποτροπής της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος».

Σε ψήφισμα που εξέδωσαν αμέσως μετά οι δικαστές τονίζουν:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση του προληπτικού ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δαπάνες του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Με την υιοθετούμενη ρύθμιση παραβιάζεται ευθέως η διάταξη του άρθρου 98 του Συντάγματος που κατοχυρώνει αδιαστίκτως τον προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες των ανωτέρω φορέων. Επισημαίνεται ότι το μέτρο της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου όχι μόνο είναι αμφίβολης σκοπιμότητας ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητά του, αλλά αντιθέτως θέτει σε διακινδύνευση το στόχο της πάταξης της διαφθοράς και αποτροπής της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, η εκ των υστέρων ανάκτηση του οποίου έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής. Επίσης, η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου ακυρώνει την αποτρεπτική λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού στη διενέργεια παράνομων δαπανών και εκθέτει τους υπολόγους και τους διατάκτες σε κίνδυνο καταλογισμού.

Ζητείται από τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγισή τους στο ζήτημα της αναγκαιότητας του προληπτικού ελέγχου και μάλιστα στο παρόν δυσμενές οικονομικό γίγνεσθαι και να αναλογιστούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η κατάργησή του στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος».

Αξιοσημείωτο είναι ότι για το στενό δημόσιο η διάταξη θα ισχύσει από το 2017 αλλά από το 2019 θα επεκταθεί σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, π.χ. Δήμους κ.λπ.

Σχόλια