Ελλάδα

Η Ελλάδα ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Αλβανίας

Ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Αλβανία παραμένει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, που δείχνουν ότι στο τέλος του 2014 το σύνολο του ενεργητικού της οικονομίας που ανήκει σε ξένες εταιρείες, ανήλθε σε περίπου 4,553 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 26% των μετοχών, ή περίπου 1,1 δισ. ευρώ, ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες. Εκτός από το να έχει τη μεγαλύτερη σωρευτική επένδυση στην αλβανική οικονομία, η Ελλάδα παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής.

Το προηγούμενο έτος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν 869.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας. Από αυτά, τα 121 εκατομμύρια ή το 14% ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες, "ένας δείκτης που απεικονίζει την τεράστια επίδραση της Ελλάδας στην οικονομία της Αλβανίας", σύμφωνα με τους οικονομολόγους.

Ο Καναδάς λαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ελλάδα στις επενδύσεις στην Αλβανία, με 17% του συνόλου και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, η οποία κατέχει το 12% των επενδύσεων.

Ο τομέας με τις μεγαλύτερες επενδύσεις είναι των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, ο οποίος απορρόφησε το 27% του συνολικού κεφαλαίου που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας με 17% και στην τρίτη θέση έρχεται η βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου, η οποία λαμβάνει το 15% των ξένων επενδύσεων.

Σχόλια