Ελλάδα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών στο Ηράκλειο από την ΕΕΔΕ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) - Τμήμα Κρήτης παρουσιάζει στο Τμήμα Κρήτης ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών» έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, θα έχει διάρκεια 100 ώρες και στη διάρκεια αυτού καταρτιζόμενος θα εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε αφενός να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του επαγγέλματος αλλά και αφετέρου να μπορέσει να εξελιχτεί σε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σύμβουλο παρέχοντας του την αναγκαία  γνώση και τα απαιτούμενα εργαλεία που οι επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα .

Στο πρόγραμμα θα υπάρχει ταυτόχρονη ανάλυση των λογιστικών γεγονότων και της νομοθεσίας τόσο με τη μέθοδο του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) όσο και με την μέθοδο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)

Για της ανάγκες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα λογιστικά προγράμματα , σύγχρονα προγράμματα μισθοδοσίας και ειδικευμένες εφαρμογές σε λογιστικά φύλλα (excel).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη Λογιστηρίων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστικών Γραφείων που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα λογιστικής διαχείρισης.

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

1) Μηχανογραφική Ίδρυση  Εταιρίας. 8 ώρες

2) Γενική λογιστική. 14 ώρες

3) Λογιστικές εγγραφές και μεθοδολογία κλεισίματος Ισολογισμού. 14 ώρες

4) Φορολογική Νομοθεσία - Άλλοι Φόροι. 8 ώρες

5) ΦΠΑ - Ν. 2359/2000  (Κώδικας ΦΠΑ). 10 ώρες

6) Διακίνηση & Τιμολόγηση  Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ & ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1004/2013. 10 ώρες
7) Εργασιακή Νομοθεσία - Μισθοδοσία Προσωπικού & Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ. 10 ώρες

8) Οι  Φορολογικοί έλεγχοι και η προσαρμογή της λογιστικής εργασίας. 10 ώρες

9) Κατάσταση Ταμειακών Ροών & Αριθμοδείκτες. 6 ώρες

10) Διοικητική Λογιστική. 10 ώρες

Εισηγητές: Ομάδα εξειδικευμένων εισηγητών

Οι εταιρίες μπορουν να χρηματοδοτηθούν για το κόστος συμμετοχής μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον  κ. Γ.  Σαρρή ή στην κ. Πανακάκη Μ. στη διεύθυνση: Ε.Ε.Δ.Ε. Κρήτης, Κονδυλάκη 105  & Βάρνης, 713 05, Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: (2810) 25 88 69 FAX:(2810) 25 84 13, creta@eede.gr

Σχόλια