Ελλάδα

Συνέχεια και φέτος για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ανωγείων

Ο Δήμος Ανωγείων και το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ανωγείων στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας και τοπικής εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως και 2 εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικής εμβέλειας και 1 τοπικής εμβέλειας της επιλογής τους.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Οκτώβριο.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Καλομοίρη Ελευθερία (τηλ. 2834031688, 6983762224, email: kdvm13@gmail.com

(δηλώσεις συμμετοχής Τετάρτη, Πέμπτη 11:00 με 2:00, ισόγειο Δημαρχείου Ανωγείων).

Αιτήσεις μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι καθημερινά και από την κ. Σαλούστρου Σούλα στο ΚΑΠΗ.

Σύμφωνα με ενημερωτική ανακοίνωση, «κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δε θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής του τοποθέτησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας».

Σχόλια