Ελλάδα

Νέο δημόσιο σύστημα υγείας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αυξανόμενες υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, ανθρωποκεντρικό και οικονομικά βιώσιμο υπόσχεται για ακόμη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων, δράσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση της καθολικής κάλυψης που έχουν σχεδιαστεί για το 2015-2019 ομαδοποιούνται σε τρεις άξονες:

- Ουσιαστικό δικαίωμα καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας και δημόσια υγεία, με οικονομική προστασία.

- Διαφανής και σύγχρονη διακυβέρνηση του Συστήματος υγείας.

- Βιώσιμη χρηματοδότηση της Δημόσιας Περίθαλψης.

Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

- Εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας για όλους τους πολίτες, ανασφάλιστους, μετανάστες και πρόσφυγες.

- Πιλοτική εφαρμογή και σταδιακή επέκταση του δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

-Διασφάλιση πρόσβασης για όλους σε εξειδικευμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, μέσα από μετασχηματισμένες και επαναστελεχωμένες μονάδες ΠΕΔΥ.

- Στήριξη του ΕΣΥ με σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των τεράστιων κενών σε ανθρώπινο δυναμικό.

- Ολοκλήρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών.

- Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων με:

1. Δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) - θέσπιση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική- διασύνδεση ΤΕΠ-ΕΚΑΒ.

2. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος των ραντεβού και της λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, διαφανής λίστα χειρουργείου και διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ με στόχο την ισότιμη, έγκαιρη και χωρίς συναλλαγές εξυπηρέτηση των ασθενών.

- Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας των νοσοκομείων.

- Εξορθολογισμός συνταγογράφησης φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων με εφαρμογή ηλεκτρονικών θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων.

- Ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και του ελεγκτικού μηχανισμού του, ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και τέλος διασφάλιση της άμεσης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών υγείας.

Σχόλια