Ελλάδα

Το Σεπτέμβριο πάνω από 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών

Η μέθοδος της επάρκειας και όχι της πληρότητας, που εφάρμοσε ο πρώην υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, αναμένεται να ακολουθηθεί και φέτος μια και οι αυξημένες πιστώσεις, συγκριτικά με το 2014-15, δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών που υπάρχουν.

Προτεραιότητα, για προσλήψεις μέσω κρατικού και ΠΔΕ αναμένεται να δοθεί και φέτος σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές όπως, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και γενικότερα ειδικότητες που διδάσκουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Για τις παραπάνω ειδικότητες οι πίνακες θα αναρτηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά οι ειδικότητες ΠΕ02,03,04,09, 06 και 14.04 είχαν το 81% των προσλήψεων στη δευτεροβάθμια ενώ το 50% των προσλήψεων στην πρωτοβάθμιακαι το 33% συνολικά των προσλήψεων των αναπληρωτών το είχαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.

Οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών

«Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τοποθετηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των αναπληρωτών, τουλάχιστον  τόσων όσοι ήταν τη χρονιά 2014-2015», δήλωσε χθες η υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας,κ Κιάου γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε περισσότερες από 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών.

Ο δρόμος για τις προσλήψεις των αναπληρωτών, ως προς το οικονομικό σκέλος, έχει ανοίξει καθώς το Υπουργείο Παιδείας πέρα των 12.000 πιστώσεων του ΕΣΠΑ εξασφάλισε 3000 πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ χθες εκδόθηκε και η Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου, με την οποία όπως αποκαλύψαμε δίνονται στο Υπουργείο Παιδείας 72.000.000 ευρώ:

Το άρθρο 19 του Ν. 4283/2014 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19

Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 115.000.000,00), εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ (€ 18.000.000,00) βαρύνουν το έτος 2014, τα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€ 54.000.000,00) το έτος 2015 και τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 43.000.000,00) το έτος 2016. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014».

Πιθανό χρονοδιάγραμμα προσλήψεων

-Οι προσωρινοί πίνακες των αναπληρωτών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στις 14 Σεπτεμβρίου

-Πιθανόν ενστάσεις από 15 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου

-Οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να εκδοθούν στις 18-21 Σεπτεμβρίου

-Οι προσλήψεις των αναπληρωτών θα γίνουν μετά τις 22 Σεπτεμβρίου

-Οι αναπληρωτές αναμένεται να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Σχόλια