Ελλάδα

Ξεκινά η νέα σύνοδος της Βουλής των Εφήβων

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι εργασίες της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων και θα ολοκληρωθούν κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι έφηβοι «βουλευτές» θα διαβουλευτούν φέτος για το θέμα των διακρίσεων στον χώρο του σχολείου και θα απευθύνουν ερωτήσεις στην υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, κ. Ευφροσύνη-Αγγελική Κιάου, προσομοιώνοντας τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Οι εργασίες της Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, αποτελούν προσομοίωση του νομοθετικού έργου (συνεδριάσεις των εφήβων «βουλευτών» σε ομάδες διαβούλευσης, σε επιτροπή και σε Ολομέλεια) και του κοινοβουλευτικού ελέγχου (κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον υπουργό Παιδείας).

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διαβούλευσης, θα κληθούν, με τη βοήθεια ειδικών, να συζητήσουν, το θέμα των διακρίσεων στον χώρο του σχολείου.

Στόχος είναι να υπάρξει ουσιαστικός προβληματισμός σχετικά με το θέμα καθώς και η καταγραφή των προτάσεων των μαθητών, με βάση την εμπειρία τους. Βέβαια, οι προτάσεις τους θα αξιοποιηθούν ώστε να αποτελέσουν τη βάση μιας νομοθετικής πρότασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων στο σχολείο.

Μαθητές-εκπρόσωποι των ομάδων διαβούλευσης θα συνεδριάσουν κατά το πρότυπο των διαρκών επιτροπών της Βουλής, προκειμένου, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ειδικών, να επεξεργαστούν τη νομοθετική αυτή πρόταση.

Επιπρόσθετα, οι έφηβοι «βουλευτές» θα καταθέσουν επίκαιρες ερωτήσεις και αφού συνεδριάσουν σε ομάδες και Ολομέλεια θα επιλέξουν έξι από αυτές. Οι έξι αυτές ερωτήσεις θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας με τη συμμετοχή της υπηρεσιακής υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευφροσύνης-Αγγελικής Κιάου.

Σχόλια