Ελλάδα

Οι εξετάσεις για το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών-μαθητριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016, στη Β΄ και Γ΄ τάξη του σχολείου, μετά από γραπτή δοκιμασία των μαθητών που θα γίνει Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών-μαθητριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016, στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Σχολείου μας.

Οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από γραπτή δοκιμασία στα Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά (Φυσική-Βιολογία-Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Β΄ τάξης και Φυσική-Χημεία-Βιολογία-Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του σχολείου.

Η δοκιμασία θα είναι δίωρης διάρκειας, στην οποία θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές- μαθήτριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 2 έως 8 Σεπτεμβρίου 2015, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00π.μ.-12.00μ.μ. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

?αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

?ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

?βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτηση του σ΄ αυτό.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας θα καταρτισθεί από το ΕΠ.Ε.Σ. πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει ισχύ για το σχολικό έτος 2015-16.

Σχόλια