Ελλάδα

Εθνικοί πόροι θα καλύψουν μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία

Δεν υπάρχει θέμα με την λειτουργία  των  μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων διαβεβαίωσε στενός συνεργάτης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή το γεγονός ότι στις πράξεις από τις οποίες θα προκύψουν προσλήψεις αναπληρωτών, δεν περιλαμβάνονταν αυτή της «Αναβάθμισης Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων».

Πράξεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών περιλαμβάνονται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών για την «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» είναι η 31/12/2015.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας το γεγονός ότι μια πράξη έχει μειωμένη χρηματοδότηση σε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δε σημαίνει και μειωμένες προσλήψεις, καθώς ενδέχεται να αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί από τους εθνικούς πόρους ενώ υπάρχει η δυνατότητα ένα πρόγραμμα να καλυφθεί εξολοκλήρου από τους εθνικούς πόρους.   

Σχόλια