Ελλάδα

Αιτήσεις για τα ετήσια προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι αποφάσισε η εισαγωγή των φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2015-2016 να γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015.

Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει  με την πιο κάτω ποσόστωση:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών 15%
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 35%
Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης 10%
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ) 40%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών 15%
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 20%
Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ-ΠΑΤΕΣ-ΕΠΠΑΙΚ 25%
Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ) 40%

Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών σε μια κατηγορία, θα συμπληρωθεί από την αμέσως επόμενη κατηγορία.

Τα μαθήματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2015.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (16.00 - 20.00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων ενδέχεται να απαιτηθεί και πρωινή παρουσία ή παρουσία των φοιτητών και πέραν των τεσσάρων ημερών για μερικές εβδομάδες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για τη λειτουργία ενός τμήματος ορίζεται σε 35 φοιτητές.

Τα μαθήματα που διδάσκονται αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ (http://eppaikpesyp.aspete.gr).

 Οι φοιτητές του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: 300,00€ μαζί με την αίτηση υποβολής των δικαιολογητικών εγγραφής και 300,00€ με την ανανέωση της εγγραφής τους για το εαρινό εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 14.9.2015 ώρα 17.00.

Καλούνται επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιλογής τους (ΕΠΠΑΙΚ ή ΠΕΣΥΠ).

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα.

Υποβολή αίτησης

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr, από την ΤΡΙΤΗ 25.08.2015 ώρα 12.00 έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14.9.2015 ώρα 17.00

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για το ΕΠΠΑΙΚ και μία και μόνο για το ΠΕΣΥΠ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί στις 16.9.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα Γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, στην  πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 79ΦΤ476Ψ8ΧΙ-1ΥΙ.

Σχόλια