Ελλάδα

Επιμορφώθηκαν για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που διοργανώθηκε από το ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική από τις 26 Ιουνίου 2015 έως τις 7 Ιουλίου 2015, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατό άνεργους να διευρύνουν το φάρμα των γνώσεων τους, βοηθώντας τους στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «εξειδικευμένη επιμόρφωση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρακολούθησαν ωφελούμενοι του τοπικού σχεδίου για την απασχόληση δήμου Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου 2015 μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2015 στο ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική, με τη συμμετοχή 30 από τους 100 ωφελούμενους της Πράξης. Αντίστοιχο πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στον τομέα της Οργάνωσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων» πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014.

Η επιμόρφωση ήταν διάρκειας 40 ωρών και είχε σχεδιαστεί για να παρέχει στους ωφελούμενους, ένα εξειδικευμένο φάσμα γνώσεων, που στο σύνολό τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την άσκηση δραστηριοτήτων τους με στόχο την κάλυψη του συνόλου των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να έχουν προκειμένου ν' ανταποκριθούν  αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ», 100 άνεργοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης και λαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Σχόλια