Ελλάδα

Προτάσεις-θέσεις της ΠΟΣΙΠΣ για παιδικούς σταθμούς

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών στο πλαίσιο της μελέτης της «δημόσιας διαβούλευσης», της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016 συζήτησε με την ΕΕΤΑΑ τις παρακάτω προτάσεις-θέσεις της και αναμένουμε την απάντησή τους καθώς και τη δημοσίευση της πρόσκλησης».

Παρότι καταργήθηκε ο διάλογος μεταξύ της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (υπουργείου Εργασίας) και της ΠΟΣΙΠΣ που γινόταν τα 5 τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία ανταποκρίθηκε στη διαβούλευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έστειλε στους αρμόδιους τις πιο κάτω 12 προτάσεις:

1. Η  κάθε Δομή να δικαιούται ελεύθερα να προσδιορίζει μια βάρδια (ή πρωί ή απόγευμα) με την οποία επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

2. Την αύξηση των υλικών από 100€ σε 250€ και η διαφορά να προστεθεί ως ελάχιστη αύξηση στα δίδακτρα, καθότι τα πάντα αυξάνονται, ενώ τα ετήσια δίδακτρα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο που δεν επιτρέπουν τη βιωσιμότητα των Ιδιωτικών Δομών.

3. Με υπεύθυνη δήλωση, με διαιτολόγιο σφραγισμένο από Παιδίατρο, η πρόσληψη μαγείρισσας και με τη δυνατότητα ανάλογου ελέγχου να μπορούν να αποδεικνύουν την παροχή σίτισης όσων η άδεια δεν αναφέρει, εκ παραδρομής, αυτή την παροχή.

4. Να συμπληρώνεται ενιαίο έντυπο παρουσιολογίου για όλες τις Δομές.

5. Οι υπηρεσίες απασχόλησης και μετακίνησης να παρέχονται μέσα στο δηλωθέν ωράριο λειτουργίας από τη Δομή (τουλάχιστον 8ωρο). Η οποιαδήποτε διαφοροποίηση να συντελείται κατόπιν συμφωνίας της Δομής με τον ωφελούμενο και ανάλογα με τις ανάγκες του.

6. Η συλλογή κάθε είδους στατιστικού ερωτηματολογίου που θα αποστέλλει η ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς και με δεδομένο ότι δεν έχουμε τις περισσότερες φορές την απόλυτη ανταπόκρισή τους, να μην αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της εντολής τοποθέτησης στην αρχή του προγράμματος και τη μη πληρωμή της δόσης στο τέλος της παιδαγωγικής χρονιάς καθότι, η υποχρέωση αυτή δεν συνάδει με την παροχή παιδαγωγικών υπηρεσιών, αλλά ταχυδρομικών.

7. Να αρθεί η μείωση των διδάκτρων όταν η απουσία του φιλοξενούμενου παιδιού είναι προσωρινή και να διακριθεί από την οριστική δικαιολογημένη αποχώρηση όταν η απουσία είναι συνεχής και υπερβαίνει το μήνα. Οι συνήθεις απουσίες λίγων ημερών δεν μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες της Δομής.

8. Να βρεθεί λύση στην υποχρέωση των εγγυητικών επιστολών καθότι η μη λειτουργία των τραπεζών και η μη εξόφληση της Γ' και Δ' Δόσης (παρότι ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες η παιδαγωγική χρονιά) δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα υποβολής αυτών.

9. Η μη συμμόρφωση των Ο.Τ.Α στη ρητή υποχρέωση για απόκτηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Β/Ν - Π. Σταθμών και οι συνεχείς επί 7 χρόνια αναβολές των Υπουργών Εσωτερικών, δημιουργεί κατάφωρη παραβίαση της Συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας και αυτό πρέπει να σταματήσει να επαναλαμβάνεται. Κατόπιν τούτου να αποκλειστεί η συμμετοχή οποιαδήποτε Δομής δεν διαθέτει άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

10. Να θεωρηθούμε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, προκειμένου να εξοφληθούμε ολοσχερώς για τη δράση 2014-2015 καθώς επίσης να μην αποτελεί προϋπόθεση εκδήλωσης συμμετοχής στη δράση για το έτος 2015-2016 η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

11. Να μπορούν και οι Δομές να καταγγέλλουν φαινόμενα παράλογων απαιτήσεων ή συμπεριφορών των γονιών, όταν αυτές διαταράσσουν το ήρεμο κλίμα λειτουργίας τους, ώστε να σταματήσουν οι απειλές εναντίον τους.

12. Να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες δόσεις τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τους Εθνικούς Πόρους, καθότι κινδυνεύουν πολλές Ιδιωτικές Δομές την οριστική τους διακοπή λειτουργίας.

Σχόλια