Ελλάδα

Την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ζητά ο Δήμος Κισσάμου

Την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στο Δήμο Κισσάμου ζητά από το υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων η δημοτική Αρχή, καθώς, όπως αναφέρει, αποτελεί μια ευκαιρία για τους ενήλικες, που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο, να ολοκληρώσουν το πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Κισσάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης, «από το 2008 λειτουργεί με επιτυχία στο Δήμο Κισσάμου (στο χώρο του Λυκείου-ΕΠΑ.Λ. Κισσάμου) Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), το οποίο παράγει, όλα αυτά τα χρόνια, ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο.

Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια λειτουργίας του ΣΔΕ Κισσάμου, ολοκλήρωσαν τις γυμνασιακές τους σπουδές περισσότεροι από 80 ενήλικες, που δεν είχαν την ευκαιρία στο παρελθόν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο και να λάβουν το αντίστοιχο απολυτήριο.

Σήμερα, ο πληθυσμός αυτός, που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, στερείται δυστυχώς του δικαιώματος συνέχισης της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης και ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών αδυνατούν λόγω εργασίας - σε αγροτικές κυρίες εργασίες - να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε ημερήσιο Λύκειο την ίδια στιγμή που δεν λειτουργεί Εσπερινό Λύκειο στο Δήμο Κισσάμου».

Όπως συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Κισσάμου, «στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη:

? τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή του δήμου Κισσάμου,

? τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης που οφείλει η Πολιτεία να παρέχει στους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων,

? ότι η ευρύτερη περιοχή του δήμου Κισσάμου αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα,

? ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση και να διευκολύνει τη φοίτηση των εργαζόμενων μαθητών σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της δημόσιας εκπαίδευσης,

? το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμπολιτών μας - οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο - για φοίτησή τους σε Εσπερινό Λύκειο όπως αυτό αποτυπώνεται τόσο από τον αριθμό των αποφοίτων του ΣΔΕ Κισσάμου όσο και από το μεγάλο αριθμό αιτήσεων-υπογραφών που έχουν αποσταλεί στο Δήμο Κισσάμου,

? ότι στην πόλη της Κισσάμου λειτουργεί ήδη ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο με συγκεκριμένες ειδικότητες και διαθέσιμο εξοπλισμό,

? την υπ. αρ. 52/2014 απόφαση του Δ.Σ. Κισσάμου με την οποία ζητούσε την ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στο Δήμο Κισσάμου,

? το γεγονός ότι ο Δήμος Κισσάμου δύναται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες του προτεινόμενου προς ίδρυση σχολείου,

Ζητούμε ως Δήμος Κισσάμου από το υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων να προχωρήσουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην περιοχή μας, ούτως ώστε να καλυφθεί μια πολύ μεγάλη εκπαιδευτική ανάγκη και να δοθεί διέξοδος σε πολλούς συμπολίτες μας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Σχόλια