Ελλάδα

Αναβολή μίας εβδομάδας στην κατάταξη στο στρατό

Αναβολή μίας εβδομάδας στην κατάταξη στο Στρατό φέρνει το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στις 8 και 9 Ιουλίου (αντί την 1η και στις 2 Ιουλίου) θα καταταγούν στο Στρατό όσοι είχαν αναβολές υγείας και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ.

Η αλλαγή γίνεται προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της Κυριακής.

Τι αναφέρει αναλυτικά η διαταγή

«1. Λόγω της προκηρύξεως του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, και προς διευκόλυνση της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος των στρατευσίμων που προέρχονται από αναβολές υγείας και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ, εξεδόθη τροποποιητική, όσον αφορά στις ημερομηνίες κατατάξεως, εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι στρατεύσιμοι της 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ που προέρχονται από αναβολές υγείας προσκαλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς την Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 αντί την Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015.

2. Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της υπ' αριθμόν 41/2015 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΣΛ/2ο, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ' αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως - χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική Αρχή - ως ακολούθως:

α. Η 1 Ιουλίου 2015 με την 8 Ιουλίου 2015.

β. Η 2 Ιουλίου 2015 με την 9 Ιουλίου 2015.

3. Όλες οι στρατιωτικές Αρχές, εφόσον παρουσιαστούν ενώπιόν τους στρατεύσιμοι υποχρεούμενοι με την 2015 Δ' ΕΣΣΟ, είναι εξουσιοδοτημένες να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αλλαγή των επί των Δελτίων Κατατάξεως αναγραφομένων ημερομηνιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσας».

Σχόλια