Ελλάδα

Συμμετοχή Σπ. Δανέλλη σε ημερίδα του "Δημοκρίτειου"

Σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν η Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας με θέμα: "Γεωργικά φάρμακα: Χρήση και υγεία" θα συμμετάσχει ως ομιλητής ο Σπύρος Δανέλλης, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη.

Ο βουλευτής θα συμμετάσχει στον κύκλο εργασιών της ημερίδας που αφορούν την Οικονομία και τις πολιτικές και η τοποθέτησή του θα αφορά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για μια ολιστική βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας.

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, όσο και σε αγρότες και αποτελεί δράση του έργου BioPest «Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων: εξειδικευμένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας και εκστρατεία ενημέρωσης», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχόλια