Ελλάδα

Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων

Με μαθήματα κατεύθυνσης συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους περίπου 105.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.345 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στα Λατινικά και οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης στη Χημεία.

Οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", ενώ όσοι έχουν επιλέξει τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής εξετάστηκαν στην Ηλεκτρολογία.

Οι απαντήσεις των θεμάτων

* Οι απαντήσεις στα θέματα των Λατινικών θεωρητικής κατεύθυνσης εδώ

* Οι απαντήσεις στα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τεχνολογικής κατεύθυνσης εδώ

* Οι απαντήσεις στα θέματα της Χημείας θετικής κατεύθυνσης εδώ

* Οι απαντήσεις στα θέματα της Ηλεκτρολογίας θετικής κατεύθυνσης εδώ

Πώς σχολιάζει τα θέματα το Φροντιστήριο "Θεμέλιο"

Λατινικά θεωρητικής κατεύθυνσης

Απαιτητικά θέματα για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Ασκήσεις που κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης και που προϋπέθεταν λεπτομερειακό διάβασμα και εμβάθυνση σε κάθε ενότητα τόσο της γραμματικής όσο και του συντακτικού.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα θέματα ήταν βατά χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις για τους μαθητές. Ο χρόνος ήταν επαρκής. Η θεωρία είχε κάποια σημεία που έχρηζαν προσοχής, αλλά ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα ήταν σε θέση να απαντήσει επιτυχώς σε όλα τα θέματα.

Χημεία θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης

Τα θέματα αφορούσαν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης. Θέματα διαχειρίσιμα για καλά προετοιμασμένους μαθητές χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Σχόλια