Ελλάδα

Εκπαιδευτικοί κατέθεσαν πλαστά χαρτιά για να ανελιχθούν

Πάνω από δέκα μαθαίνουμε πως είναι πανελλαδικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, επειδή είχαν καταθέσει πλαστά χαρτιά, προκειμένου να βελτιώσουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Τα πλαστά έγγραφα δεν αφορούσαν στο πτυχίο διορισμού (πάλι καλά), αλλά στα πρόσθετα προσόντα (ξένες γλώσσες, Η/Υ κ.ά.) που πρέπει να έχει κάποιος εκπαιδευτικός για να επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης...

Μαθαίνουμε επίσης πως οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε τοπικό επίπεδο, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

ΕΣΤ

Σχόλια