Ελλάδα

Συγχαρητήριο στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Αλικιανού

Με αφορμή τη σημαντική διάκριση της ομάδας των μαθητών του ΓΕΛ Αλικιανού, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στο συνέδριο "Chain Reaction" που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διεθνές συνέδριο στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2015 παρουσιάζοντας την εργασία της μαζί με τα λοιπά συμμετέχοντα ευρωπαϊκά σχολεία, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά στην τακτική του συνεδρίαση την 8η Απριλίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ο δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, συγχαίρουν τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Αλικιανού για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν.

Ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου συγχαρητήριου ψηφίσματος:

«Ο δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, συγχαίρουν τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Αλικιανού για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν ώστε η ομάδα με την επωνυμία "KELVIN WILLIAM" αποτελούμενη από τους μαθητές Ιωάννη Δημητρουλάκη, Κουργιαντάκη Κωνσταντίνα, Ευτύχη Γεωργακάκη, Βερονίκη Καραγκεζίδη και Μαρία Κατζάκη, με αντικείμενο μελέτης το θέμα της "Πράσινης Θέρμανσης", να καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση στο συνέδριο Chain Reaction που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνές συνέδριο στο εξωτερικό.    

»Ελπίζοντας ότι η διάκριση αυτή θα αποτελέσει κίνητρο και για άλλες καινοτόμες δραστηριότητες και δημιουργικές επιτεύξεις στο μέλλον, ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συγχαίρουν επίσης θερμά και τους μαθητές των λοιπών τεσσάρων συμμετεχόντων ομάδων, καθώς και τις οικογένειες όλων των παιδιών για τη στήριξη που παρείχαν και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμμετείχαν στο ανωτέρω πρόγραμμα».                                      

Σχόλια