Ελλάδα

Η συνεδρίαση της Επιτροπής για το χρέος

Συνεδριάζει για τρίτη ημέρα στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής η Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τα αληθινά αίτια και τις γενεσιουργούς αιτίες της δημιουργίας και της διόγκωσης του Δημόσιου Χρέους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ:

Σχόλια