Ελλάδα

Το ΙΚΑ καλεί τους οφειλέτες στα ταμεία

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού των οφειλών που παρέχει ο Ν.4321/2015, με τον οποίο τους δίνεται μία τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους.

 

«Αν δεν αξιοποιηθεί και η τελευταία αυτή ευκαιρία οι υπηρεσίες θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες για την είσπραξη των οφειλών με λήψη αναγκαστικών μέτρων και η μόνη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που θα παραμένει θα είναι αυτή των 12 δόσεων (πάγιο σύστημα Ν. 4152/2013)» τονίζεται στην επιστολή.Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ξεκινά την Πέμπτη 26 Μαρτίου.Με την επιστολή που δημοσιοποιείται από το in.gr το ΙΚΑ ενημερώνει αναλυτικά τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ για τα χαρακτηριστικά, τις ευνοϊκές προβλέψεις, τις εκπτώσεις και τις προθεσμίες της νέας ρύθμισης και επισημαίνει: .


Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα (στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές του 1/2015).

Εάν η οφειλή είναι άνω των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται με 0,25% μηνιαία (χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, προσαύξηση ή ποινή).

Για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία μηνιαία προσαύξηση.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ.

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών (εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων), ως ακολούθως:

Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής

Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις

Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις

Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις

Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Σχόλια