Ελλάδα

Η Ελλάδα τελευταία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γυναικών

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μικρότερη συμμετοχή γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περισσότερες χώρες οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες. Στην Ελλάδα ο αριθμός τους είναι ελαφρώς μικρότερος. Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Eurostat και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έτσι, όταν για την Ευρώπη σε κάθε 100 άνδρες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχούν 121,6 γυναίκες, στην Ελλάδα ο αριθμός πέφτει στις 96.6 γυναίκες.

Σχόλια