Ελλάδα

ΚΚΕ: Ερώτηση για ακύρωση των διατάξεων της εργασιακής εφεδρείας

Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για «την ακύρωση των διατάξεων της εργασιακής εφεδρείας (1ο μνημόνιο) που εφαρμόστηκαν στις συγχωνεύσεις εταιρειών του δημοσίου και συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ», υπέβαλαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Χρ. Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας, Μανώλης Συντυχάκης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Με το Νόμο 4024/2011 (Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) οι πρώτοι 13 σημαντικοί φορείς του Δημοσίου οδηγήθηκαν σε κατάργηση (ΕΡΤ, ΟΔΔΥ, ΕΟΜΜΕΧ) ή συγχώνευση (ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΕΛΓΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ.ά.).

Σε όσους από αυτούς τους φορείς προβλεπόταν να γίνει συγχώνευση με απορρόφηση κάποιων φορέων από άλλους, υπήρχε και υλοποιήθηκε η εντελώς άδική διάταξη του Νόμου, άρθρο 34 παρ. 7 που έλεγε: «Με απόφαση του οργάνου Διοίκησης των φορέων υποδοχής (…) που εκδίδεται μέχρι 31/12/11, προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε αριθμό ίσο με το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στο φορέα υποδοχής, εντάσσεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (…)».

Μάλιστα στο τέλος της ίδιας παραγράφου τίθεται και η απειλή, ότι εάν δεν υλοποιηθούν τα παραπάνω μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία, τότε όλο το προσωπικό των κατηγοριών αυτών τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Έτσι στο ΙΓΜΕ που εσκεμμένα απορροφήθηκε από το ΕΚΒΒΑ (ένα φορέα 10 εργαζομένων) που ήταν ο φορέας υποδοχής, βγήκαν σε εργασιακή εφεδρεία περίπου 100 εργαζόμενοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, ενώ στη Θέμις Κατασκευαστική και τη ΔΕΠΑΝΟΜ, που συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση από τον ΟΣΚ (φορέας υποδοχής), βγήκαν σε εφεδρεία περίπου 70 άτομα των ίδιων κατηγοριών.

Χαρακτηριστικό του καθ' όλα άδικου αυτού μέτρου, που είχε σαν μοναδικό σκοπό τις απολύσεις, είναι το γεγονός, ότι μετά από ένα χρόνο από την ψήφιση του Νόμου και αφού είχαν οδηγηθεί σε εργασιακή εφεδρεία και απόλυση δεκάδες εργαζόμενοι από τις 31/12/2011, ο νόμος τροποποιήθηκε και η συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ ΟΣΚ-ΔΕΠΑΝΟΜ και ΘΕΜΙΣ μετατράπηκε σε συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας, της "Κτιριακές ΥποδομέΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Όμως αυτή η τροποποίηση δεν επέφερε, όπως θα έπρεπε και άρση της αδικίας για όλους όσους οδηγήθηκαν στην εργασιακή εφεδρεία.

Με βάση τα παραπάνω και τις απόλυτα δικαιολογημένες αντιδράσεις των εμπλεκόμενων Σωματείων και του Συντονιστικού τους, ζητάμε την ακύρωση του νόμου 4024/2011 και την ακύρωση των διατάξεων παρ. 6 και 7 του άρθρου 34 με τις οποίες εφαρμόστηκε η εργασιακή εφεδρεία σε συγχωνευόμενους φορείς και τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία περίπου 150 υπάλληλοι με επιλεκτικά μάλιστα «κριτήρια» να είναι των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και να έχουν σχετικά μικρό χρόνο προϋπηρεσίας στον φορέα. Τονίζουμε ότι, ένα μέρος των εργαζομένων αυτών συνεχίζουν να υπηρετούν με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις, αλλά σημαντικός αριθμός έχουν απολυθεί.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

• Προτίθεται η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να ακυρώσουν το Νόμο 4024/2011 και οπωσδήποτε τις επίμαχες διατάξεις του παρ. 6 και 7 του Άρθρου 34, ώστε να καταργηθεί το αντιδραστικό μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι και απολυμένοι στις θέσεις τους με τα ίδια δικαιώματα που είχαν προ της εφεδρείας;

• Σε αυτή την κατεύθυνση, θα δοθούν αναδρομικά οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα που ορισμένοι εξ αυτών ήταν απολυμένοι;».

Σχόλια