Ελλάδα

Παράταση εγγραφών για τη Διά Βίου Μάθηση στην Κίσσαμο

Μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 παρατείνονται οι εγγραφές συμμετοχής ενηλίκων στα επιμορφωτικά προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κισσάμου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κισσάμου, σε συνέχεια της από 12/2/2015 δημόσιας ανακοίνωσης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Κισσάμου και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της ΓΓ Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και με δεδομένο το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες για την παράταση των εγγραφών συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κισσάμου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Μεταξύ των προγραμμάτων για τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κισσάμου περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών προϊόντων: 25 ώρες

2. Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή - Πιστοποίηση - Διάθεση: 25 ώρες

3. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι: 25 ώρες

4. Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής: 25 ώρες

5. Επεξεργασία κειμένου - Διαδίκτυο: 25 ώρες

6. Υπολογιστικά φύλλα - παρουσιάσεις: 25 ώρες

7. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1): 25 ώρες

8. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2): 25 ώρες

9. Ρώσικα για τον Τουρισμό: 25 ώρες

10. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία: 25 ώρες

11. Φωτογραφία: 25 ώρες

12. Εργαστήρι μουσικής: 50 ώρες

13. Μετανάστες-Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή: 25 ώρες

14. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών: 25 ώρες.

15. Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία: 25 ώρες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Δημαρχείο Κισσάμου (α' όροφος, γραφείο δημάρχου).

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά μόνο τις νέες εγγραφές και όχι τα άτομα που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσφερόμενα προγράμματα τοπικής εμβέλειας μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κισσάμου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερες πληροφορίες:

• Τηλέφωνο:  28223-40200

• Email: kissamospress@gmail.com».

Σχόλια