Ελλάδα

Συλλυπητήριο Αλεξανδρείας στον Κόπτη Πατριάρχη

Tην 16η Φεβρουαρίου ε.έ., η Α.Θ.Μ., ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β', απέστειλε επιστολή προς τον Κόπτη Πατριάρχη Twandros II, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή του για τους 21 Αιγυπτίους Κόπτες Χριστιανούς, θύματα του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της ανθρώπινης θηριωδίας στην Λιβύη.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της επιστολής:

«Αγιώτατον Πάπα και Πατριάρχην της Κοπτικής Εκκλησίας Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρον Β',

Αγιώτατε, Πληροφορηθέντες την άδικη και αποτρόπαια σφαγήν των εικοσιενός Αιγυπτίων Κοπτών Χριστιανών υπό ανόμων χειρών εις την Λιβύην, σπεύδομεν να εκφράσωμεν εις Υμάς και την Υμών ιεραρχίαν αλλά και εις το ευσεβές πλήρωμα της Κοπτικής Εκκλησίας, την συμπαράστασην και τα θερμά ημών συλλυπητήρια.

Η καθ' Ημάς Αγία Εκκλησία τοιαύτας αποτροπαίας τρομοκρατικάς πράξεις, ως αδιέξοδη έκφραση ηθικής συναυτουργίας της ιδεολογίας με την βία τις αποκηρύσσει.

Ευχόμενοι όπως ο Πολυεύσπλαχνος Κύριος αναπαύση τας ψυχάς αυτών εν τη παρ' Αυτώ μακαριότητι, διατελούμεν μετ' εγκαρδίων ευχών.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

+Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Θεόδωρος Β'».

Σχόλια